Sprawozdania finansowe za rok 2010

Tytuł Wytworzony Odsłony
Rb–NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 10-08-2011 Odsłon: 269
Rb–Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku 10-08-2011 Odsłon: 294
Rb–NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010 17-11-2010 Odsłon: 281
Rb–Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku 17-11-2010 Odsłon: 287
Rb–NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 18-05-2010 Odsłon: 271
Rb–Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku 18-05-2010 Odsłon: 280
Rb–NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 13-05-2010 Odsłon: 282
Rb–Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji doręczeń za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 13-05-2010 Odsłon: 279