Sprawozdania finansowe za rok 2013

Tytuł Wytworzony Odsłony
Rb–N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku 10-02-2014 Odsłon: 262
Rb–27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 10-02-2014 Odsłon: 266
Rb–28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 10-02-2014 Odsłon: 269
Rb–NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 10-02-2014 Odsłon: 261
Rb–Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku 10-02-2014 Odsłon: 274
Rb–NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 08-11-2013 Odsłon: 300
Rb–Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku 08-11-2013 Odsłon: 296
Rb–28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 14-10-2013 Odsłon: 279
Rb–NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 14-10-2013 Odsłon: 280
Rb–Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku 12-08-2013 Odsłon: 279
Rb–NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 31-05-2013 Odsłon: 273
Rb–Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku 31-05-2013 Odsłon: 251
Rb–28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 31-05-2013 Odsłon: 269