Gospodarka nieruchomościami - przetargi 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6840.6.2018: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Bratkowice - działka: udział w wysokości 60/180 w działce 1304/3 o pow. 0,30 ha 11-09-2019 Odsłon: 115
RGP.6840.23.2012: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 277/2 o pow. 0,2118 ha 09-09-2019 Odsłon: 139
RGP.6840.11.2012: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 277/3 o pow. 0,1656 ha 09-09-2019 Odsłon: 97
RGP.6840.9.2016: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 2375/4 o pow. 0,1186 ha 09-09-2019 Odsłon: 69
RGP.6840.8.2016: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 2375/3 o pow. 0,1342 ha 09-09-2019 Odsłon: 70
RGP.6840.4.2013: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 276/3 o pow. 0,1641 ha 09-09-2019 Odsłon: 75
RGP.6840.8.2015: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa - działki nr 1717 o pow. 0,4300 ha (N - 0,4300 ha w całości), nr 2163/6 o pow. 0,1704 ha (Ps IV – 1513 ha, N – 0,0094 ha, Lzr – 0,0097 ha) i nr 1000/1 o pow. 0,1173 ha (Ps III - 0,1173 ha w całości) - łącznie 0,7177 ha 29-08-2019 Odsłon: 94
RGP.6840.8.2016: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 2375/3 o pow. 0,1342 ha 23-08-2019 Odsłon: 79
RGP.6840.9.2016: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 2375/4 o pow. 0,1186 ha 23-08-2019 Odsłon: 61
RGP.6840.11.2012: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 277/3 o pow. 0,1656 ha 22-08-2019 Odsłon: 72
RGP.6840.23.2012: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 277/2 o pow. 0,2118 ha 22-08-2019 Odsłon: 72
RGP.6840.4.2013: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 276/3 o pow. 0,1641 ha 22-08-2019 Odsłon: 62
RGP.6840.8.2015: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa - działki nr 1717 o pow. 0,4300 ha (N - 0,4300 ha w całości), nr 2163/6 o pow. 0,1704 ha (Ps IV – 1513 ha, N – 0,0094 ha, Lzr – 0,0097 ha) i nr 1000/1 o pow. 0,1173 ha (Ps III - 0,1173 ha w całości) - łącznie 0,7177 ha 20-08-2019 Odsłon: 66
RGP.6840.6.2018: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bratkowice - udział w wysokości 60/180 w działce 1304/3 o pow. 0,30 ha 20-08-2019 Odsłon: 62
RGP.6840.6.2014: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 2666 o powierzchni 0,5586 ha 20-08-2019 Odsłon: 75
RGP.6840.23.2012: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 277/2 o pow. 0,2118 ha 12-07-2019 Odsłon: 89
RGP.6840.11.2012: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 277/3 o pow. 0,1656 ha 12-07-2019 Odsłon: 64
RGP.6840.10.2013: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Świlcza - działka 491/2 o pow. 0,1400 ha 12-07-2019 Odsłon: 114
RGP.6840.9.2016: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 2375/4 o pow. 0,1186 ha 12-07-2019 Odsłon: 70
RGP.6840.8.2016: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana - działka 2375/3 o pow. 0,1342 ha 12-07-2019 Odsłon: 65