Gospodarka nieruchomościami - wykazy 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6845.49.2019: Wykaz nieruchomości posiadanych przez Gminę Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - działka o numerze ewidencyjnym 2837 o powierzchni 0,16 ha położona w miejscowości Bratkowice 13-11-2019 Odsłon: 6
RGP.6845.48.2019: Wykaz nieruchomości posiadanych przez Gminę Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - działka o numerze ewidencyjnym 513/2 o powierzchni 0,21 ha położona w miejscowości Błędowa Zgłobieńska 13-11-2019 Odsłon: 3
RGP.6845.47.2019: Wykaz nieruchomości posiadanych przez Gminę Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - działka o numerze ewidencyjnym 1039 o powierzchni 0,12 ha położona w miejscowości Woliczka 05-11-2019 Odsłon: 13
RGP.6845.44.2019: Wykaz nieruchomości posiadanych przez Gminę Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - działka o numerze ewidencyjnym 1965 o powierzchni 0,27 ha położona w miejscowości Trzciana 05-11-2019 Odsłon: 13
RGP.6840.25.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XIII/114/2019 z dnia 2 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Trzciana - działka o numerze ewidencyjnym 372/14 o powierzchni 0,0259 ha 23-10-2019 Odsłon: 59
RGP.6840.25.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XIII/114/2019 z dnia 2 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Trzciana - działka o numerze ewidencyjnym 372/15 o powierzchni 0,0265 ha 23-10-2019 Odsłon: 33
RGP.6840.24.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/18 o powierzchni 0,1210 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 169
RGP.6840.23.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/17 o powierzchni 0,1297 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 90
RGP.6840.22.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/16 o powierzchni 0,1366 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 81
RGP.6840.21.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/15 o powierzchni 0,1351 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 70
RGP.6840.20.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/14 o powierzchni 0,1371 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 72
RGP.6840.19.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/12 o powierzchni 0,1298 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 73
RGP.6840.18.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/11 o powierzchni 0,1210 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 66
RGP.6840.17.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/10 o powierzchni 0,1202 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 65
RGP.6840.16.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/9 o powierzchni 0,1190 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 67
RGP.6840.15.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/7 o powierzchni 0,1153 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 62
RGP.6840.14.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/5 o powierzchni 0,1023 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 85
RGP.6840.6.2014: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXIII/151/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej - działka o numerze ewidencyjnym 2666 o powierzchni 0,5586 ha - Trzciana 26-06-2019 Odsłon: 198
RGP.6840.12.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze zamiany na podstawie uchwały Nr X/87/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. - jako działka nr 281/5 o powierzchni 0,0184 ha - Trzciana 11-06-2019 Odsłon: 131
RGP.6840.23.2012: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXIII/181/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. - działka o numerze ewidencyjnym 277/2 o powierzchni 0,2118 ha - Trzciana 29-05-2019 Odsłon: 179