Konkursy na stanowiska

Konkursy na stanowiska

Tytuł Opublikowano Odsłony
2018.04.13: Wyniki konkursu na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 18-04-2018 Odsłon: 551
2018.03.29: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 29-03-2018 Odsłon: 413
ORP.2110.2.2018: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza 14-03-2018 Odsłon: 574
ORP.2110 .2.2018: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza 02-03-2018 Odsłon: 438
GOPS.120.1.2018: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 01-03-2018 Odsłon: 569
2018.02.23: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 23-02-2018 Odsłon: 530
ORP.2110.2.2018: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Urzędzie Gminy Świlcza w Referacie Nieruchomości, Planowania, Przestrzennego i Ochrony Środowiska 19-02-2018 Odsłon: 537
2018.02.12: Zarządzenie Nr 26.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza - młodszego referenta 19-02-2018 Odsłon: 368
2018.02.16: Konkursy na stanowiska: 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy; 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach; 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej; 4. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli 16-02-2018 Odsłon: 879
2018.02.12: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy w projekcie pn. "Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 12-02-2018 Odsłon: 463
2018.02.06: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza 06-02-2018 Odsłon: 580
2018.02.05: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy - nabór na wolne stanowisko konserwatora 05-02-2018 Odsłon: 651
2018.01.31: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Spraw Społeczno-Obywatelskich w Urzędzie Gminy Świlcza 31-01-2018 Odsłon: 540
2018.01.25: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Spoleczno-Obywatelskich w Urzędzie Gminy Świlcza 25-01-2018 Odsłon: 621
2018.01.12: Wójt Gminy Świlcza ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Spoleczno-Obywatelskich w Urzędzie Gminy Świlcza 12-01-2018 Odsłon: 756
2018.01.12: Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza 12-01-2018 Odsłon: 809
2017.12.22: Wójt Gminy Świlcza ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza 22-12-2017 Odsłon: 572

Podkategorie