Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu - zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - obowiązuje od 17 czerwca 2017 r.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  •   80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  •   65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  •   0 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
w przypadku gdy drzewa usuwane są na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Najważniejsze terminy:
  • 21 dni - od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzone zostaną oględziny przedmiotowych drzew, z których spisuje się protokół,
  • 14 dni - od dnia oględzin w drodze decyzji administracyjnej, Organ może wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Pliki do pobrania:

    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew - pobierz

 
 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:17 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:17 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:17 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:18 Bogdan Dworak