Urząd Gminy w Świlczy informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033) od 1 kwietnia 2018 roku zmieniły się zasady szacowania szkód łowieckich.

 1. 3 DNI od dnia stwierdzenia szkody – tyle czasu ma właściciel lub posiadacz gruntu na zgłoszenie szkody w formie pisemnej do przedstawicieli Koła Łowickiego dla szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych (14 dni w przypadku szkód wyrządzonych w sadach).
 1. W ciągu 7 DNI od zgłoszenia szkody zespół składający się z zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz przedstawiciela miejscowego ośrodka doradztwa rolniczego dokonuje oględzin (wstępnego szacowania szkód) zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego nie później niż na dwa dni przed ich dokonaniem. Z oględzin sporządzany jest protokół.
 1. Najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej dokonuje się ostatecznego szacowania szkody i wyliczenia związanej z nim wysokości odszkodowania. W związku z powyższym, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem uszkodzonej uprawy, należy powiadomić pisemnie o tym fakcie przedstawicieli Koła Łowieckiego. Z ostatecznego szacowania sporządzany jest protokół.
 1. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Zgłoszenie wystąpienia szkody: pobierz...

Na terenie gminy Świlcza są 4 obwody łowieckie:

 • Koło Łowiecie  „Podgorzałka" w Rzeszowie
  ul. Ks. Jałowego 25;  35-010 Rzeszów
  • Zgłoszenia należy kierować na adres Koła, informacje pod nr telefonu: 608-290-619
 • Koło Łowieckie „Jedność”
  ul. Ks. Jałowego 25;  35-010 Rzeszów
  • Zgłoszenia należy kierować na adres Koła, informacje pod nr telefonu: 502-028-660
 • Wojskowe Koło Łowieckie „Rogacz" w Rzeszowie
  ul. Rejtana 1 A/39; 35-326 Rzeszów
 • Towarzystwo Myśliwych
  ul. Elizy Orzeszkowej 9, 35-017 Rzeszów
  • Zgłoszenia nalezy kierować na adres: Wincenty Miąsik ul. Dębowa 12, 35-113 Rzeszów tel. 609-813-687

 

 
Tereny do 100 m od zabudowań
są wyłączone dla Kół Łowieckich, jako teren zwartej zabudowy. Osoby mające działki w takich terenach mogą zgłaszać szkody do:

 • Zarządu Województwa Podkarpackiego
  Al. Ł. Cieplińskiego 4
  35-010 Rzeszów   - pobierz druk...  

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie, rozdział 9 (Dz. U. z 2017r., poz. 1295 t.j. z późn. zm.): pobierz...
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r., w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych: pobierz...

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:26 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:27 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:29 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:30 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:31 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 kwiecień 2018 10:51 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 kwiecień 2018 10:54 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 kwiecień 2018 10:56 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 marzec 2019 11:33 Dawid Homa