Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Tytuł Wytworzony Odsłony
Bober Halina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 454
Cach Agata – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 281
Godlewska Janina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej 25-06-2018 Odsłon: 297
Kubas Krystyna - Dyrektor Przedszkola w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 326
Madej Dorota Elżbieta - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 405
Majka Adam - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z siedzibą w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 405
Oleszak Eliza - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza 25-06-2018 Odsłon: 529
Ostrowski Janusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowli 25-06-2018 Odsłon: 373
Pachorek Tadeusz - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 585
Piątek Benedykta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 415
Potocki Krzysztof - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie 25-06-2018 Odsłon: 351
Różańska Grażyna – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 241
Różańska Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 300
Rusin Danuta - Dyrektor Przedszkola w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 255
Smagała Zofia - Dyrektor Przedszkola w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 271
Smagała Zofia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 230
Wasilewska-Naróg Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 288