Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Tytuł Wytworzony Odsłony
Bober Halina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 380
Cach Agata – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 209
Godlewska Janina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej 25-06-2018 Odsłon: 231
Kubas Krystyna - Dyrektor Przedszkola w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 257
Madej Dorota Elżbieta - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 298
Majka Adam - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z siedzibą w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 310
Oleszak Eliza - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza 25-06-2018 Odsłon: 413
Ostrowski Janusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowli 25-06-2018 Odsłon: 279
Pachorek Tadeusz - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 445
Piątek Benedykta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 296
Potocki Krzysztof - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie 25-06-2018 Odsłon: 269
Różańska Grażyna – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 177
Różańska Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 236
Rusin Danuta - Dyrektor Przedszkola w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 193
Smagała Zofia - Dyrektor Przedszkola w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 200
Smagała Zofia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 170
Wasilewska-Naróg Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 212