Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Tytuł Wytworzony Odsłony
Filarowski Stanisław - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie 12-04-2019 Odsłon: 97
Kubas Krystyna - Dyrektor Przedszkola w Bratkowicach 30-04-2019 Odsłon: 59
Madej Dorota Elżbieta - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 29-04-2019 Odsłon: 78
Majka Adam - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z siedzibą w Świlczy 30-04-2019 Odsłon: 76
Mazepa Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej 29-04-2019 Odsłon: 82
Oleszak Eliza - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza 30-04-2019 Odsłon: 86
Ostrowski Janusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowli 26-04-2019 Odsłon: 69
Pachorek Tadeusz - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 29-04-2019 Odsłon: 109
Patruś Grzegorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy 30-04-2018 Odsłon: 151
Piątek Benedykta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy 24-04-2019 Odsłon: 93
Potocki Krzysztof - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie 30-04-2019 Odsłon: 71
Różańska Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach 25-04-2019 Odsłon: 92
Rusin Danuta - Dyrektor Przedszkola w Świlczy 29-04-2019 Odsłon: 78
Smagała Zofia - Dyrektor Przedszkola w Trzcianie 29-04-2019 Odsłon: 81
Smagała Zofia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzcianie 29-04-2019 Odsłon: 69
Świderska Małgorzata - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce 08-04-2019 Odsłon: 79
Wasilewska-Naróg Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach 30-04-2019 Odsłon: 60