Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Tytuł Wytworzony Odsłony
Filarowski Stanisław - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie 12-04-2019 Odsłon: 191
Kubas Krystyna - Dyrektor Przedszkola w Bratkowicach 30-04-2019 Odsłon: 135
Madej Dorota Elżbieta - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 29-04-2019 Odsłon: 155
Majka Adam - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z siedzibą w Świlczy 30-04-2019 Odsłon: 162
Mazepa Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej 29-04-2019 Odsłon: 158
Oleszak Eliza - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza 30-04-2019 Odsłon: 174
Ostrowski Janusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowli 26-04-2019 Odsłon: 159
Pachorek Tadeusz - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 29-04-2019 Odsłon: 239
Patruś Grzegorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy 30-04-2018 Odsłon: 285
Piątek Benedykta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy 24-04-2019 Odsłon: 199
Potocki Krzysztof - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie 30-04-2019 Odsłon: 146
Różańska Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach 25-04-2019 Odsłon: 170
Rusin Danuta - Dyrektor Przedszkola w Świlczy 29-04-2019 Odsłon: 168
Smagała Zofia - Dyrektor Przedszkola w Trzcianie 29-04-2019 Odsłon: 152
Smagała Zofia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzcianie 29-04-2019 Odsłon: 144
Świderska Małgorzata - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce 08-04-2019 Odsłon: 155
Wasilewska-Naróg Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach 30-04-2019 Odsłon: 132