Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.29.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 maj 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza na działkach nr 3736/4, 3742, 3743, 3744, 3745 obr. Świlcza gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 27-05-2020 Odsłon: 3
RGP.6733.14.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 maja 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.14.2020.MP dla inwestycji pn.: „ Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV-oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 1335R w miejscowości Bratkowice na działkach nr 1973, 1778/9, 1782, 1783, 1786, 1787/1, 1796, 1797, 1798, 1805, 1817, 1816, 1818, 1823/10, 1824/2 obr. Bratkowice gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 22-05-2020 Odsłon: 7
RGP.6733.28.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Dąbrowa, na terenie działek o nr ewid: 967/1, 946/1, 968/3, 968/2, 945/1, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 22-05-2020 Odsłon: 12
RGP.6733.27.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na działce 177/7 obręb Rudna Wielka, na terenie działek o nr ewid: 1375/1, 177/7, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 19-05-2020 Odsłon: 12
RGP.6733.11.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 maja 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. . „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 835, 831, 823, 822/1, 822/9, 822/8, 822/7, 822/6, 822/5, położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o.; 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 18-05-2020 Odsłon: 14
RGP.6733.8.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 maja 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 2495/2, 2495/1, 2489/3, 2489/2, 2490/3, 2490/2, 2490/1, 2491/5, 2491/6, 2491/2, 2491/1, położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o.; 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 18-05-2020 Odsłon: 16
RGP.6733.13.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa na terenie działek o nr ewid: 1043/1, 1050, 1058/12, 1058/11 i 1058/8 (części), obręb Dąbrowa, gmina Świlcza”, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 18-05-2020 Odsłon: 14
RGP.6733.10.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+430 - km 1+260” na terenie działki o nr ew. gr. 3523/2(część) położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 18-05-2020 Odsłon: 12
RGP.6733.12.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 maja 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska” na terenie działek o nr ewid: 1137/1 i 1137/2 (części), obręb Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 18-05-2020 Odsłon: 13
RGP.6733.26.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11.05.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w msc. Woliczka na działkach nr 1229, 1038, 1286, 38, 37/2,37/3, 37/4 obr. Woliczka gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 13-05-2020 Odsłon: 11
RGP.6733.22.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 881/1, 1118/29 (części) w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na rzecz inwestora Gminy Świlcza 13-05-2020 Odsłon: 12
RGP.6733.19.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1KV dla zadania pn.: budowa oświetlenia ulicznego” na terenie działek o nr ew. gr. 893/1, 895/2, 896/1, 930/2, 946/1, 968/3, 1001, 1050, 1168, 1699 (część) położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza, na rzecz inwestora Gminy Świlcza 13-05-2020 Odsłon: 18
RGP.6733.21.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.15.2020.JT dla inwestycji pn.: „Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu drogi gminnej nr 108761R, w miejscowości Świlcza” na działkach nr 832/12, 585, 742, 1080/1, 817 obr. Świlcza gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 12-05-2020 Odsłon: 17
RGP.6733.15.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.15.2020.JT dla inwestycji pn.: „przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 1381R”, na terenie działek o nr ewid: 4039/3, 4214, 4276, 6527, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 12-05-2020 Odsłon: 14
RG.0002.24.2020: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 11 maja 2020 r. nt. zwołania XXIV sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 11-05-2020 Odsłon: 49
RGP.6733.23.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 08.05.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w msc. Woliczka na działkach nr 167/7, 818, 821, 822, 852/2, 851/1, 851/2, 858, 859, 862, 863, 865, 870, 1036/2, 1036/4, 873, 874, 878 obr. Woliczka gm. Świlcza.” Dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 11-05-2020 Odsłon: 17
RGP.6733.25.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05 maja 2020r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza, na terenie działek o nr ewid: 1250/8, 1249/1, 1197, 4860, 4861, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 07-05-2020 Odsłon: 18
RGP.6733.24.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.05.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.:„ Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa” na działkach nr 985/1, 984/7 obr. Dąbrowa gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 04-05-2020 Odsłon: 21
RGP.6733.16.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 kwietnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.:"przebudowa drogi gminnej nr 137414R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 2150R w miejscowości Bratkowice" na terenie działek nr ewid. 1118/3, 1118/32, 1122, 2890 położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 29-04-2020 Odsłon: 26
RG.0002.23.2020: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2020 r. nt. zwołania XXIII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 20-04-2020 Odsłon: 74