Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.71.2019.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza na terenie działek o nr ewid: 3169/4 i 3169/1, obręb Świlcza, gmina Świlcza” dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 25-02-2020 Odsłon: 71
RGP.6733.11.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Rudna Wielka na działkach nr 835, 831, 823, 822/1, 822/9, 822/8, 822/7, 822/6, 822/5 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 20-02-2020 Odsłon: 75
RGP.6733.12.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska”, na terenie działek o nr ewid: 1137/1, 1137/2, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 19-02-2020 Odsłon: 80
RGP.6733.03.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 lutego 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.03.2020.JT dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na terenie działek o nr ewid: 4348/4, 4347/9, 4346/6, 4346/5, 4346/4 (części) położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 19-02-2020 Odsłon: 63
RGP.6733.4.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 lutego 2020r o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid: 1827/11, 1825/3, 1827/12, położonych w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-02-2020 Odsłon: 69
RGP.6733.1.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 lutego 2020r o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid: 1090/1, 1090/2, 1117, 1235, 1088, 1087/2, 1085, położonych w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-02-2020 Odsłon: 62
RGP.6733.2.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza dnia 18 lutego 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.2.2020.MP dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działkach o nr ewid: 1077/2, 1076/2 obręb Trzciana, Gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.” 19-02-2020 Odsłon: 69
RGP.6733.70.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 776/2, 775/1 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa 14-02-2020 Odsłon: 78
RGP.6733.10.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+430 – km 1+260, na terenie działki o nr ewid: 3523/2, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 11-02-2020 Odsłon: 76
RGP.6733.09.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr 108763R w miejscowości Świlcza w km 0+353 – km 0+827”, na terenie działki o nr ewid: 306/2 (część), obręb Świlcza, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 11-02-2020 Odsłon: 80
RGP.6733.8.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 r., o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza na działkach nr 2495/2, 2495/1, 2489/3, 2489/2, 2490/3, 2490/2, 2490/1, 2491/5, 2491/6, 2491/2, 2491/1 obr. Świlcza gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o 11-02-2020 Odsłon: 71
RGP.6733.63.2019.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2020 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, na terenie działek o nr ewid: 394, 625/1, 1005, 1011, 1109, 1141, 1160, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 07-02-2020 Odsłon: 69
RGP.6733.7.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 lutego 2020r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 4859, 4860, 4861/1, 4862, 4874/2, 4877, 4878, 4881/2, 4882, 4891, 4892, 4896/8, 4897/3, 4907, 4908/1, 5037, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063/1, 5064/1, 5065, 5067, 5068, 5070, 5239/1, 5240/2, 5240/3, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 06-02-2020 Odsłon: 81
RGP.6733.06.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola”, na terenie działki o nr ewid: 4775, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 04-02-2020 Odsłon: 79
RGP.6733.72.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3 lutego 2020 r. Świlcza o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.72.2019.JT dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza”, na terenie działek o nr ewid: 4114/3, 4114/4, obręb Świlcza, gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 04-02-2020 Odsłon: 73
RGP.6733.71.2019.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2020 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid: 3169/4, 3169/1, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 03-02-2020 Odsłon: 80
RGP.6733.5.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV-oświetlenie drogi gminnej (dz. 646) w miejscowości Rudna Wielka na działkach nr 628/2, 629/9, 629/10, 629/2, 646, 629/5, 629/6 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 27-01-2020 Odsłon: 81
RGP.6733.63.2019.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 stycznia 2020 r. o podjęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, na terenie działek o nr ewid: 394, 625/1, 1005, 1011, 1109, 1141, 1160, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 23-01-2020 Odsłon: 88
RGP.6733.2.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w msc. Trzciana na działkach nr 1077/2, 1076/2 obr. Trzciana gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 22-01-2020 Odsłon: 85
RGP.6733.69.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi gminnej (dz. nr 741/7)” na terenie działek o nr ewid. 741/5, 741/7, 742/2, 742/3, 1374 i 655/15 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 22-01-2020 Odsłon: 85