Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.64.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 5075/1, 5075/2, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 04-08-2020 Odsłon: 7
RGP.6733.62.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid: 1258/6, 1258/7, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 04-08-2020 Odsłon: 6
RGP.6733.60.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid: 2597/6, 2597/5, 2597/3, 2597/2, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 04-08-2020 Odsłon: 10
RGP.6733.58.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: nadbudowa budynku nr 2 Urzędu Gminy Świlcza w zakresie zabudowy tarasu na poziomie 2 piętra do wysokości pozostałej części budynku, na terenie działki o nr ewid: 3622/4, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla Inwestora Gminy Świlcza 04-08-2020 Odsłon: 8
RGP.6733.56.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 3511/2, 3508/2, 3507/2, 3504/2, 3503/2, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 04-08-2020 Odsłon: 9
RGP.6733.54.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 6443, 6477, 6442, 6440, 6410, 6406/2, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 04-08-2020 Odsłon: 7
RGP.6733.52.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid: 1226, 1225/1, 1232, 1222/15, 1221, 820/4, 1213, obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 04-08-2020 Odsłon: 8
RGP.6733.65.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na działkach nr 728/4, 728/5, 728/6, 728/3 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 31-07-2020 Odsłon: 10
RGP.6733.63.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na działkach nr 4291, 4214, 4697/1, 4697/2, 4696/5, 4696/2 obr. Bratkowice gm. Świlcza”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 31-07-2020 Odsłon: 10
RGP.6733.61.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza” na działkach nr 2008, 2009/2, 2009/3, 2009/4 obr. Świlcza gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 31-07-2020 Odsłon: 11
RGP.6733.59.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnię części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej”na działkach nr 771/2, 783 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 31-07-2020 Odsłon: 9
RGP.6733.57.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana” na działkach nr 658/1, 658/3, 658/2, 657 obr. Trzciana gm. Świlcza”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 31-07-2020 Odsłon: 8
RGP.6733.55.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa” na działkach nr 1712/1, 1712/2, 1712/3 obr. Dąbrowa gm. Świlcza”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 31-07-2020 Odsłon: 7
RGP.6733.53.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na działce nr 3606/19, 3606/5, 3606/7, 3606/9 obr. Bratkowice gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 31-07-2020 Odsłon: 5
RGP.6733.51.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokalu byłego sklepu w Domu Ludowym w Woliczce na bibliotekę gminną, remont części zaplecza sali widowiskowej” na działce nr 241 obr. Woliczka gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 31-07-2020 Odsłon: 8
RGP.6733.49.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27.07.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Trzciana” na działce nr 1077/2 obr. Trzciana gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 28-07-2020 Odsłon: 12
RGP.6733.29.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza na działkach nr 3736/4, 3742, 3743, 3744, 3745 obr. Świlcza, gm. Świlcza.” dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 28-07-2020 Odsłon: 9
RGP.6733.38.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 lipca 2020r o złożeniu korekty do wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „zmiana sposobu użytkowania starej plebanii na muzeum wraz z przebudową,” na terenie części działki o nr ewid: 3698/12, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Pana Józefa Tront 28-07-2020 Odsłon: 12
RGP.6733.18.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n.:„Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej Zaczernie-Bratkowice od słupa nr 5 do stacji Bratkowice 27 wraz z odgałęzieniami do stacji Bratkowice 12 i 13” na terenie działek o nr ewid: 886/1, 883, 875, 882/3, 6660, 880/2, 881/1, 1125/3, 3606/19, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3536, 3535/4, 6820/1, 3531, 3523/2, 2696/2, 3606/4, 3565, 2733/4, 6819/6, 3651/2, 3652/2, 3653/2, 3656/2, 3657/2, 3658/2, 3659/2, 3660/2, 3661/2, 3662/2, 3663/2, 3664/2, 3665/2, 3669/2, 3670/2, 3672/2, 3674/2, 3677/2, 3682/2, 3686/2, 3687/2, 3688/2, 3690/2, 3691/2, 3693/2, 6661, 3702/4, 3704/3, 3705/5, 3706/3, 3707/3, 3710/4, 3711/3, 3715/4 położonych w miejsco 28-07-2020 Odsłon: 11
RGP.6733.50.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 lipca 2020r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa, na terenie działek o nr ewid: 978/22, 978/8, obręb Dąbrowa, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 24-07-2020 Odsłon: 11