Uchwały podjęte w 2019 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XVII/146/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsłon: 19
Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca Regulamin Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 16
Uchwała Nr XVII/144/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Odsłon: 15
Uchwała Nr XVII/143/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym umowy Odsłon: 15
Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Odsłon: 12
Uchwała Nr XVII/141/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Odsłon: 14
Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Odsłon: 24
Uchwała Nr XVII/139/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 17
Uchwała Nr XVII/138/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 12
Uchwała Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 14
Imienny wykaz głosowań radnych na XVII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 25 listopada 2019 r. Odsłon: 17
Uchwała Nr XVI/136/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsłon: 34
Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 35
Uchwała Nr XVI/134/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy Świlcza Odsłon: 27
Uchwała Nr XVI/133/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 24
Uchwała Nr XVI/132/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 23
Uchwała Nr XVI/131/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 22
Imienny wykaz głosowań radnych na XVI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 28 października 2019 r. Odsłon: 40
Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsłon: 75
Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 października 2019 r. - Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Świlcza Odsłon: 59
Imienny wykaz głosowań radnych na XV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 15 października 2019 r. Odsłon: 50
Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Gminy Świlcza w sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2020 - 2023 Odsłon: 69
Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 56
Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnienia - w ramach pomocy de minimis - od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 53
Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Odsłon: 53