Uchwały podjęte w 2020 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXIV/202/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świlcza lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Odsłon: 43
Uchwała Nr XXIV/201.2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rudna Wielka „Przy zbiorniku” Odsłon: 54
Uchwała Nr XXIV/200/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sędziszów Małopolski w celu wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Odsłon: 42
Uchwała Nr XXIV/199/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 50
Uchwała Nr XXIV/198/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 – 2029 Odsłon: 39
Uchwała Nr XXIV/197/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 53
Uchwała Nr XXIV/196/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 42
Uchwała Nr XXIV/195/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 38
Imienny wykaz głosowań radnych na XXIV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 18 maja 2020 r. Odsłon: 57
Uchwała Nr XXIII/194/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 54
Uchwała Nr XXIII/193/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bratkowice Odsłon: 49
Uchwała Nr XXIII/192/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Świlcza Odsłon: 50
Uchwała Nr XXIII/191/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 50
Uchwała Nr XXIII/190/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 48
Uchwała Nr XXIII/189/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 – 2029 Odsłon: 51
Imienny wykaz głosowań radnych na XXIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 27 kwietnia 2020 r. Odsłon: 51
Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Świlcza Odsłon: 61
Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Świlcza Odsłon: 59
Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2020” Odsłon: 58
Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bratkowice Odsłon: 54
Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudna Wielka Odsłon: 57
Uchwała Nr XXII/183/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dąbrowa Odsłon: 56
Uchwała Nr XXII/182/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/2018 – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 70
Uchwała Nr XXII/181/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza Odsłon: 66
Uchwała Nr XXII/180/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 55