Uchwały podjęte w 2020 r.

Tytuł Odsłony
Imienny wykaz głosowań radnych na XXII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 30 marca 2020 r. Odsłon: 11
Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 40
Uchwały Nr XXI/169/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Odsłon: 34
Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020-2029 Odsłon: 40
Uchwała Nr XXI/167/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 34
Imienny wykaz głosowań radnych na XXI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 10 lutego 2020 r. Odsłon: 49
Uchwała Nr XX/166/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Renatę S. w przedmiocie poparcia jej petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski, o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski Odsłon: 68
Uchwały Nr XX/165/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w interesie publicznym przez Renatę S. w przedmiocie ustanowienia nieodpłatnych miejsc do parkowania pojazdów przez kościołami i cmentarzami Odsłon: 64
Uchwała Nr XX/164/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 57
Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 50
Imienny wykaz głosowań radnych na XX Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 27 stycznia 2020 r. Odsłon: 49