Uchwały podjęte w 2020 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXII/179/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 9/2006 w miejscowości Bratkowice Odsłon: 31
Uchwała Nr XXII/178/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 30
Uchwała Nr XXII/177/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2018 w Miejscowości Trzciana Odsłon: 27
Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Szpital Kliniczny” w miejscowościach Rudna Wielka i Mrowla Odsłon: 34
Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SAG i Szpital Kliniczny” w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka Odsłon: 34
Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rudna Wielka „przy Cmentarzu” Odsłon: 27
Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/2006 w miejscowości Świlcza Odsłon: 30
Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 – 2029 Odsłon: 21
Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 31
Imienny wykaz głosowań radnych na XXII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 30 marca 2020 r. Odsłon: 53
Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 73
Uchwały Nr XXI/169/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Odsłon: 67
Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020-2029 Odsłon: 73
Uchwała Nr XXI/167/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 70
Imienny wykaz głosowań radnych na XXI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 10 lutego 2020 r. Odsłon: 80
Uchwała Nr XX/166/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Renatę S. w przedmiocie poparcia jej petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski, o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski Odsłon: 105
Uchwały Nr XX/165/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w interesie publicznym przez Renatę S. w przedmiocie ustanowienia nieodpłatnych miejsc do parkowania pojazdów przez kościołami i cmentarzami Odsłon: 97
Uchwała Nr XX/164/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 90
Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 76
Imienny wykaz głosowań radnych na XX Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 27 stycznia 2020 r. Odsłon: 77