RGI.042.23.2018/9: Rozeznanie cenowe - Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla 197 uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla 197 uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” odbywających się w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 27 marca 2020 r.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.042.23.2018/9: Informacja o unieważnieniu postępowania 29-10-2019 Odsłon: 29
RGI.042.23.2018/9: Rozeznanie cenowe 21-10-2019 Odsłon: 60