RGI.042.4.2019: Rozeznanie cenowe - „Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej” współfinansowan

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r.,
  • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej,
  • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I.
Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.042.4.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07-11-2019 Odsłon: 39
RGI.042.4.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 06-11-2019 Odsłon: 33
RGI.042.4.2019: Specyfikacje 29-10-2019 Odsłon: 53
RGI.042.4.2019: Rozeznanie cenowe 29-10-2019 Odsłon: 47