RGI.271.12.2020: Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.12.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 02-04-2020 Odsłon: 17
RGI.271.12.2020: Komunikat 2 30-03-2020 Odsłon: 13
RGI.271.12.2020: Komunikat 1 30-03-2020 Odsłon: 12
RGI.271.12.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17-03-2020 Odsłon: 68
RGI.271.12.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 17-03-2020 Odsłon: 40