RGI.271.16.2020: Roboty budowlane: Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie w zakresie:

1) roboty budowlane:

a) roboty rozbiórkowe,
b) roboty murowe, c) stolarka drzwiowa,
d) ściany,
e) sufity,
f) posadzki;

2) roboty sanitarne:

a) demontaże,
b) instalacja wod-kan,

3) roboty elektryczne:

a) rozdzielnie elektryczne, złącza,
b) instalacja siłowa,
c) oświetlenie,
d) system CCTV i RTV.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.16.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 02-06-2020 Odsłon: 92
RGI.271.16.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 20-05-2020 Odsłon: 109
RGI.271.16.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 03 07-05-2020 Odsłon: 129
RGI.271.16.2020: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 3 07-05-2020 Odsłon: 110
RGI.271.16.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 02 05-05-2020 Odsłon: 105
RGI.271.16.2020: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2 05-05-2020 Odsłon: 95
RGI.271.16.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 01 27-04-2020 Odsłon: 121
RGI.271.16.2020: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1 27-04-2020 Odsłon: 121
RGI.271.16.2020: Wyjaśnienie treści SIWZ nr 01 20-04-2020 Odsłon: 147
RGI.271.16.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 15-04-2020 Odsłon: 206
RGI.271.16.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 15-04-2020 Odsłon: 170