RGI.271.31.2019: Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2019/2020

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część nr I - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Trzciana, Błędowa Zgłobieńska i Dąbrowa
Część nr II - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Bratkowice, Świlcza, Woliczka

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.31.2019: Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej 12-09-2019 Odsłon: 60
RGI.271.31.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 04-09-2019 Odsłon: 49
RGI.271.31.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 26-08-2019 Odsłon: 57
RGI.271.31.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 26-08-2019 Odsłon: 62