RGI.271.39.2019: Dostawa - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.39.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 03-12-2019 Odsłon: 13
RGI.271.39.2019: Modyfikacja treści siwz nr 1 19-11-2019 Odsłon: 27
RGI.271.39.2019: MiniPortal 31-10-2019 Odsłon: 32
RGI.271.39.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 30-10-2019 Odsłon: 34
RGI.271.39.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 30-10-2019 Odsłon: 43