RGI.271.42.2019: Roboty budowlane - Budowa obiektów małej architektury w Woliczce – Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • projekt budowlany pn.: Budowa obiektów małej architektury w Woliczce, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 126/2),
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Woliczce, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 126/2),
  • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Woliczce, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 126/2),
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.42.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania 04-12-2019 Odsłon: 14
RGI.271.42.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 02-12-2019 Odsłon: 18
RGI.271.42.2019: Wyjaśnienie treści siwz nr 2 28-11-2019 Odsłon: 22
RGI.271.42.2019: Wyjaśnienie treści siwz nr 1 21-11-2019 Odsłon: 37
RGI.271.42.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 15-11-2019 Odsłon: 69
RGI.271.42.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 15-11-2019 Odsłon: 40