Gospodarka nieruchomościami - wykazy

Gospodarka nieruchomościami - wykazy 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6840.20.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/14 o powierzchni 0,1371 ha - położona w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza 29-05-2020 Odsłon: 313
RGP.6840.19.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/12 o powierzchni 0,1298 ha - położona w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza 29-05-2020 Odsłon: 322
RGP.6840.18.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/11 o powierzchni 0,1210 ha - położona w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza 29-05-2020 Odsłon: 328
RGP.6840.17.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/10 o powierzchni 0,1202 ha - położona w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza 29-05-2020 Odsłon: 384
RGP.6840.11.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr Nr VI/63/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. - działki o łącznej powierzchni 0,6920 ha położone w miejscowości Świlcza 03-04-2020 Odsłon: 601
RGP.6840.10.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr Nr VI/63/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. - działki o łącznej powierzchni 0,7022 ha położone w miejscowości Świlcza 03-04-2020 Odsłon: 467
RGP.6840.9.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr Nr VI/63/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. - działki o łącznej powierzchni 0,8105 ha położone w miejscowości Świlcza 03-04-2020 Odsłon: 490
RGP.6840.3.2020: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr Nr XXII/188/2020 z dnia 30 marca 2020 r. - działki o łącznej powierzchni 1,5870 ha położone w miejscowości Świlcza 03-04-2020 Odsłon: 483
RGP.6840.2.2020: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, działki o łącznej powierzchni 5,1588 ha położone w Świlczy 01-04-2020 Odsłon: 418
RGP.6840.20.2012: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXIII/180/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - Trzciana 25-03-2020 Odsłon: 430
RGP.6845.1.2020: Wykaz nieruchomości posiadanych przez Gminę Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - Błędowa Zgł. 14-02-2020 Odsłon: 428
RGP.6845.55.2019: Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych Uchwałą Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr XIX/161/2019 do wydzierżawienia na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym 08-01-2020 Odsłon: 407
RGP.6845.51.2019: Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych Uchwałą Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr XIX/160/2019 do wydzierżawienia na okres 7 lat w trybie bezprzetargowym 08-01-2020 Odsłon: 416