Gospodarka nieruchomościami - wykazy

Gospodarka nieruchomościami - wykazy 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6845.31.2020: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - miejscowość Świlcza 10-12-2020 Odsłon: 284
RGP.6845.30.2020: Wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność w udziale ¾ Gminy Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - miejscowość Bzianka 03-12-2020 Odsłon: 260
RGP.6845.30.2020: Wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność w udziale ¾ Gminy Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - miejscowość Woliczka 03-12-2020 Odsłon: 232
RGP.6840.8.2020: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXII/188/2020 z dnia 30 marca 2020r. - w miejscowości Świlcza, o numerze ewidencyjnym 1079/23 o powierzchni 0,4173 ha 02-12-2020 Odsłon: 359
RGP.6840.6.2018: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr II/17/2018 z dnia 26 listopada 2018r. - w miejscowości Bratkowice, oznaczona jako działka nr 1304/3 o pow. 0,3000 ha 26-10-2020 Odsłon: 445
RGP.6840.8.2012: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej - o powierzchni 0,1600 ha - w miejscowości Błędowa Zgłobieńska 16-10-2020 Odsłon: 352
RGP.6850.10.2020: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych do użyczenia na czas nieoznaczony Ludowemu Klubowi Sportowemu Dąb miejscowości Dąbrowa - położona w miejscowości Dąbrowa - o powierzchni 1,82 ha 08-10-2020 Odsłon: 291
RGP.6845.29.2020: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - położona w miejscowości Świlcza - o powierzchni 0,11 ha 08-10-2020 Odsłon: 294
RGP.6845.28.2020: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - położona w miejscowości Świlcza - o powierzchni 0,11 ha 08-10-2020 Odsłon: 272
RGP.6845.27.2020: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowy - położona w miejscowości Dąbrowa - o powierzchni 0,0003 ha 08-10-2020 Odsłon: 289
RGP.6845.26.2020: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - położona w miejscowości Rudna Wielka - o powierzchni 0,03 ha 08-10-2020 Odsłon: 260
RGP.6840.8.2020: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXII/188/2020 z dnia 30 marca 2020 r. - nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 1079/23 o powierzchni 0,4173 ha - położona w miejscowości Świlcza 19-06-2020 Odsłon: 631
RGP.6840.27.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXII/183/2020 z dnia 30 marca 2020r. w sprawie sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej - działki położone są w peryferyjnej strefie miejscowości Dąbrowa 12-06-2020 Odsłon: 480
RGP.6840.3.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXII/184/2020 z dnia 30 marca 2020r. w sprawie sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej - działka o numerze ewidencyjnym 647/1 o powierzchni 0,0347 ha - położona jest w miejscowości Rudna Wielka 08-06-2020 Odsłon: 478
RGP.6840.6.2020: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXIII/181/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 282/2 o powierzchni 0,1631 ha - położona jest w miejscowości Trzciana 08-06-2020 Odsłon: 500
RGP.6840.5.2020: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXIII/181/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 277/5 o powierzchni 0,1631 ha - położona jest w miejscowości Trzciana 08-06-2020 Odsłon: 405
RGP.6840.24.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/18 o powierzchni 0,1210 ha - położona w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza 29-05-2020 Odsłon: 484
RGP.6840.23.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/17 o powierzchni 0,1297 ha - położona w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza 29-05-2020 Odsłon: 387
RGP.6840.22.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/16 o powierzchni 0,1366 ha - położona w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza 29-05-2020 Odsłon: 391
RGP.6840.21.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/15 o powierzchni 0,1351 ha - położona w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza 29-05-2020 Odsłon: 377