Gospodarka nieruchomościami - wykazy

Gospodarka nieruchomościami - wykazy 2018

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6751.108.2018: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świlcza, przeznaczonej do oddania w najem na czas do 3 lat - działka 1096/1 o pow. 0,05 ha - Trzciana 26-10-2018 Odsłon: 681
RGP.6840.7.2017: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym na podstawie Uchwały Rady Gminy Świlcza nr LIII/402/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. - działka 1211/2 o pow. 0, 0383 ha 08-08-2018 Odsłon: 841
RGP.6840.7.2017: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym na podstawie Uchwały Rady Gminy Świlcza nr LIII/402/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. - działka 1211/3 o pow. 0, 0320 ha 08-08-2018 Odsłon: 713
RGP.6845.13.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świlcza, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach 26-07-2018 Odsłon: 663
RGP.6823.10.2017: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany na podstawie Uchwały nr LX/465/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2018. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - Trzciana, oznaczone jako działki nr 372/7 o pow. 0,4669 ha, numer 372/8 o pow. 0,4192 ha oraz udział 2/4 części nieruchomości oznaczonej numerem 372/10 o pow. 0,1399 ha 21-06-2018 Odsłon: 688
RGP.6845.6.2018: Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - Bratkowice 04-06-2018 Odsłon: 696
RGP.6845.5.2018: Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - Trzciana 10-04-2018 Odsłon: 713
RGP.6845.4.2018: Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - Bzianka 10-04-2018 Odsłon: 719
RGP.6845.3.2018: Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych Uchwałą Rady Gminy Świlcza z dnia 16 marca 2018 r. Nr LVII/443/2017, do wydzierżawienia na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym 10-04-2018 Odsłon: 690
RGP.6840.7.2017: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym na podstawie Uchwały Rady Gminy Świlcza nr LIII/402/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. - działka 1211/3 - Mrowla 29-03-2018 Odsłon: 760
RGP.6840.7.2017: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym na podstawie Uchwały Rady Gminy Świlcza nr LIII/402/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. - działka 1211/2 - Mrowla 29-03-2018 Odsłon: 736
RGP.6840.12.2011: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym na podstawie Uchwały Rady Gminy Świlcza nr XII/91/2011 z dnia 12 października 2011r. 29-03-2018 Odsłon: 734
RGP.6840.5.2017: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr LIII/401/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 16-02-2018 Odsłon: 803
RGP.6840.2.2017: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr LIII/403/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 16-02-2018 Odsłon: 723
RGP.6840.6.2017: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr LI/368/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej - działka 126/1 Woliczka 18-01-2018 Odsłon: 835
RGP.6845.3.2017: Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych Uchwałami Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. Nr LI/362/2017, Nr LI/365/2017, do wydzierżawienia na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 02-01-2018 Odsłon: 757
RGP.6845.7.2017: Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych Uchwałami Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. Nr LI/361/2017, Nr LI/363/2017, Nr LI/364/2017, Nr LI/366/2017 do wydzierżawienia na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym 02-01-2018 Odsłon: 736
RGP.6845.8.2017: Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Świlcza, przeznaczonych Uchwałą Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. Nr LI/383/2017 do wydzierżawienia na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym 02-01-2018 Odsłon: 707