Drukuj


Stawki podatkowe na 2021 r.

Roczne stawki podatku od jednego środka transportowego wynoszą:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 698,00 zł,
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 
1.257,00 zł,
- powyżej 9 ton – 1.396,00 zł;

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.443,00 zł,
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.594,00 zł,
- powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton – 1.747,00 zł;

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton do mniej niż 10 ton – 1.373,00 zł,
- od 10 ton do mniej niż 12 ton – 1.513,00 zł;

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

7. od autobusu:

- przy liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 – 1.396,00 zł,
- przy liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 22 – 1.525,00 zł.

 

Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 

1. od budynków lub ich części:

2. od gruntów:

3. od budowli: - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy.

 

Średnią cenę skupu żyta, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. 2020, poz. 982), obniża się z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 52,55 zł za 1 dt.

  

Uwaga: Uchwały do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI