Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6341.9.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na działkach o nr ewid.: 4891 oraz 4892 w miejscowości Bratkowice 18-10-2021 Odsłon: 92
RGP.6341.8.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z wniosku “Bratex” Mateusz Lis, Bratkowice 1A, 36-055 Bratkowice 18-10-2021 Odsłon: 90
RGP.6220.20.2021: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przekazaniu przez stronę słowacką decyzji końcowej nr 156/2021 na mocy której Elektrownia Jądrowa Mochovce, Blok 3 i częściowo urządzenia wspólne Bloku 3 i 4 mogą zostać oddane do eksploatacji 16-09-2021 Odsłon: 90
RGP.6220.5.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego ujęcia wody, wykonanego na potrzeby działalności gospodarczej PGE Dystrybucja S.A. dla studni głębinowej S-1PGE, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1449 w miejscowości Świlcza 31-05-2021 Odsłon: 117
RGP.6220.4.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę polegającą na poborze wody podziemnej z ujęcia wody wykonanego na potrzeby działalności gospodarczej PGE Dystrybucja S.A. dla studni głębinowej S-1PGE, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1449 w miejscowości Świlcza 31-05-2021 Odsłon: 119
RGP.6220.09.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni S-4) dla wodociągowego ujęcia wody BRATKOWICE-DĄBRY na działce nr ewid. 6830 w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. z wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, Świlcza 168, 36-072 Świlcza 19-05-2021 Odsłon: 173
RGP.6220.1.2021: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 752/2, 764, 765,766 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza 14-05-2021 Odsłon: 119
RGP.6220.08.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia polegającego na Wykonaniu urządzenia wodnego (studni S-1A) dla wodociągowego ujęcia wody ŚWILCZA-WOLICZKA na działce nr ewid. 1231 w miejscowości Woliczka, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. z wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, Świlcza 169, 36-072 Świlcza 14-05-2021 Odsłon: 122
RGP.6220.7.2021: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW położonej w miejscowości Bratkowice, w gm. Świlcza.” z wniosku VGOLD Sp. z o.o., ul. Platynowa 5, 05-800 Pruszków 06-05-2021 Odsłon: 152
RGP.6220.07.2019: Zawiadomienie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Mrowla-Gieroń z wniosku F.H.U. Giedram Damian Gieroń, ul. Gościnna 28, 35-314 Rzeszów 26-04-2021 Odsłon: 125