Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.05.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2020 r. o wystąpieniu do organów opiniujących w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Punkt zbierania odpadów złomu na działce 181 w obrębie geodezyjnym Trzciana” 30-06-2020 Odsłon: 214
RGP.6220.03.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja i użytkowanie urządzenia do sortowania i pakowania owoców” 02-06-2020 Odsłon: 253
RGP.6220.04.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2020 r. o wystąpieniu do organów opiniujących w związku z postepowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG 22-05-2020 Odsłon: 217
RGP.6220.04.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG” 20-05-2020 Odsłon: 225
RGP.6220.01.2020, pismo znak: 373.2020.W. Obwieszenie Wójta Gminy Świlcza, z dnia 14.05.2020 r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid.: 5600/3, 6724, 6177/1 obręb Bratkowice – instalacja I i II.” 14-05-2020 Odsłon: 232
Obwieszenie Wójta Gminy Świlcza, z dnia 14.05.2020 r. w sprawie wydania zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Instalacja i użytkowanie urządzenia do sortowania i pakowania owoców” 14-05-2020 Odsłon: 239
RGP.6220.03.2020: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Instalacja i użytkowanie urządzenia do sortowania i pakowania owoców" - o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. 31-03-2020 Odsłon: 279
RGP.6220.01.2020.znak: 373.2020.W.: Postanowienie Wójta Gminy Świlcza, z dnia 14.05.2020 r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid.: 5600/3, 6724, 6177/1 obręb Bratkowice – instalacja I i II.” 31-03-2020 Odsłon: 249
RGP.6220.01.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2020 r. o wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 5600/3, 6724, 6177/1 obręb Bratkowice – instalacja I i II.” 26-03-2020 Odsłon: 272
RGP.6220.04.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 5600/3, 6724, 6177/1 obręb Bratkowice – instalacja I i II.” 17-03-2020 Odsłon: 266