Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.03.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 marca 2020 r. o wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja i użytkowanie urządzenia do sortowania i pakowania owoców” 09-03-2020 Odsłon: 248
RGP.6220.03.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja i użytkowanie urządzenia do sortowania i pakowania owoców” 04-03-2020 Odsłon: 313
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.07.2019 z dnia 09.12.2019r., o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Mrowla-Gieroń” w miejscowościach Mrowla i Bratkowice 09-12-2019 Odsłon: 342
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2019 w sprawie wydania decyzji ograniczającej odddziaływanie na środowisko linii kolejowej E30/C-E30 na odcinku Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zachodni w km od 133,600 - 154,600 03-07-2019 Odsłon: 348
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały znak: ROS.6220.2.2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 0+000 do 13 +280" 19-06-2019 Odsłon: 352
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.09.2018 z dnia 04.05.2019r., o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bratkowice – Gierdam” 24-05-2019 Odsłon: 339
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały znak: ROS.6220.2.2019 z dnia 09.05.2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 0+000 do 13 +280" 14-05-2019 Odsłon: 394
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2018 w związku z wszczęciem postępowaniem administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko linii kolejowej nr 91 odcinek Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zachodni w km od 133,600 - 154,900 25-04-2019 Odsłon: 351
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały nr ROS.6220.2.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 0+000 do 13 +280" 14-03-2019 Odsłon: 413
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.09.2018 z dnia 21.02.2019r., informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bratkowice - GIEDRAM w miejscowości Bratkowice" 21-02-2019 Odsłon: 444