Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6341.13.2020: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu w miejscowości Dąbrowa 05-10-2020 Odsłon: 61
RGP.6341.12.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 października 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: “Punkt zbierania odpadów złomu, na działce o nr ewid.: 181 w obrębie geodezyjnym 0009 Trzciana” 05-10-2020 Odsłon: 64
RGP.6341.12.2020: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w związku z przebudową drogi gminnej nr 108752R 02-10-2020 Odsłon: 62
RGP.6220.4.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 września 2020 r. zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG 01-10-2020 Odsłon: 60
RGP.6220.12.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 września 2020 r. o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: “Punkt zbierania odpadów złomu, na działce o nr ewid.181 w obrębie geodezyjnym 0009 Trzciana” 14-09-2020 Odsłon: 70
RGP.6220.4.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu wystąpieniu do organu opiniującego w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG 07-08-2020 Odsłon: 91
RGP.6220.2.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji umarzającej o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 5600/3, 6724, 6177/1 w miejscowości Bratkowice – instalacja I i II” 04-08-2020 Odsłon: 90
RGP.6341.09.2020: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wszczęciu postępowania i zabraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świlcza na potrzeby realizacji zadania p.n.: “Budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki nr ewid. 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na działkce nr ewid. 177/7 obręb Rudna Wielka”. 29-07-2020 Odsłon: 84
RGP.6220.12.2019: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza w sprawie postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie parkingu wraz z drogami manewrowymi obejmującego działki nr ewid. 393/2, 394, 395/7, 395/8, 395/9, 396/7, 396/8, 396/9 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza” 21-07-2020 Odsłon: 82
RGP.6220.01.2020./723.2020.W: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza w związku z wnioskiem Standard Power Development sp.z o.o. i sp. k. o wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 5600/3, 6724, 6177/4 w miejscowości Bratkowice – instalacja I i II” 16-07-2020 Odsłon: 91