Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
KUZ.421.91.1.2019.MŁ: Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z wydaniem decyzji nr 105/2020/KUZ dotyczącej odwołania Gminy Żyraków i Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Dębicy oraz Gminy Dębicy 14-07-2020 Odsłon: 86
RGP.6220.07.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 6 lipca 2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania o przesłaniu do uzgodnień Raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Mrowla-Gieroń” w miejscowościach Mrowla i Bratkowice, gmina Świlcza” 08-07-2020 Odsłon: 92
RGP.6220.07.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 6 lipca 2020 r. o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Mrowla-Gieroń” w miejscowościach Mrowla i Bratkowice, gmina Świlcza” 08-07-2020 Odsłon: 97
WOOŚ.442.1.2020.AD.5: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą “ Strategią Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.” dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 01-07-2020 Odsłon: 102
RGP.6220.05.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2020 r. o wystąpieniu do organów opiniujących w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Punkt zbierania odpadów złomu na działce 181 w obrębie geodezyjnym Trzciana” 30-06-2020 Odsłon: 93
RGP.6220.03.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja i użytkowanie urządzenia do sortowania i pakowania owoców” 02-06-2020 Odsłon: 103
RGP.6220.04.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2020 r. o wystąpieniu do organów opiniujących w związku z postepowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG 22-05-2020 Odsłon: 97
RGP.6220.04.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG” 20-05-2020 Odsłon: 99
RGP.6220.01.2020, pismo znak: 373.2020.W. Obwieszenie Wójta Gminy Świlcza, z dnia 14.05.2020 r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid.: 5600/3, 6724, 6177/1 obręb Bratkowice – instalacja I i II.” 14-05-2020 Odsłon: 115
Obwieszenie Wójta Gminy Świlcza, z dnia 14.05.2020 r. w sprawie wydania zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Instalacja i użytkowanie urządzenia do sortowania i pakowania owoców” 14-05-2020 Odsłon: 107