Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.03.2020: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Instalacja i użytkowanie urządzenia do sortowania i pakowania owoców" - o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. 31-03-2020 Odsłon: 142
RGP.6220.01.2020.znak: 373.2020.W.: Postanowienie Wójta Gminy Świlcza, z dnia 14.05.2020 r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid.: 5600/3, 6724, 6177/1 obręb Bratkowice – instalacja I i II.” 31-03-2020 Odsłon: 100
RGP.6220.01.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2020 r. o wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 5600/3, 6724, 6177/1 obręb Bratkowice – instalacja I i II.” 26-03-2020 Odsłon: 134
RGP.6220.04.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 5600/3, 6724, 6177/1 obręb Bratkowice – instalacja I i II.” 17-03-2020 Odsłon: 136
RGP.6220.03.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 marca 2020 r. o wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja i użytkowanie urządzenia do sortowania i pakowania owoców” 09-03-2020 Odsłon: 133
RGP.6220.03.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja i użytkowanie urządzenia do sortowania i pakowania owoców” 04-03-2020 Odsłon: 166
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.07.2019 z dnia 09.12.2019r., o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Mrowla-Gieroń” w miejscowościach Mrowla i Bratkowice 09-12-2019 Odsłon: 183
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2019 w sprawie wydania decyzji ograniczającej odddziaływanie na środowisko linii kolejowej E30/C-E30 na odcinku Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zachodni w km od 133,600 - 154,600 03-07-2019 Odsłon: 214
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały znak: ROS.6220.2.2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 0+000 do 13 +280" 19-06-2019 Odsłon: 207
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.09.2018 z dnia 04.05.2019r., o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bratkowice – Gierdam” 24-05-2019 Odsłon: 211