Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 września 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej". 20-09-2017 Odsłon: 314
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 sierpnia 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice gmina Świlcza". 17-08-2017 Odsłon: 348
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 sierpnia 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia trenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszów w strefie Rzeszów - Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu Rzeszowskiego - w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko"". 12-08-2017 Odsłon: 350
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 sierpnia 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia trenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszów w strefie Rzeszów - Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu Rzeszowskiego - w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko"". (2) 12-08-2017 Odsłon: 325
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej". 04-07-2017 Odsłon: 344
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia terenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszowa w strefie Rzeszów – Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu rzeszowskiego – w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko”". 13-06-2017 Odsłon: 377
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 czerwca 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa". 08-06-2017 Odsłon: 375
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 w związku z postępowaniem dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie. 26-04-2017 Odsłon: 331
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079 /2 , 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodo ciągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa”. 11-04-2017 Odsłon: 288
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2016 w sprawie przyjęcia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mrowie Łąki PLH180043 położonego na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, gminy: Świlcza (m.: Mrowia, Rudna Wielka, Świlcza), Głogów Małopolski (m.: Lipie, Pogwizdów Nowy, Rudna Mała , Wola Cicha, Zabajka), Trzebownisko (m. Zaczernie). 16-11-2016 Odsłon: 338