Pracownicy samorządowi:
1 Wójt Adam Dziedzic
2 Z-ca Wójta Wiesław Machowski
3 Skarbnik Gminy Aneta Cwynar
4 Skarbnik Gminy Ruszel Stanisława
5 Sekretarz Gminy Wilga Józef

    

Radni Rady Gminy Świlcza
1 Bąk Dominik
2 Biały Tomasz
3 Buda Barbara
4 Kornak Seweryn
5 Polak Kazimierz
6 Salach Tomasz
7 Skuba-Więcław Natalia
8 Skwirut Kamil
9 Słowik Wojciech
10 Stokłosa Jerzy
11 Styka Sławomir
12 Szczepanik Wiesława
13 Trala Damian
14 Wanat Piotr
15 Żańczak Marcin

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych:
1 Bober Halina Dyrektor Zespołu Szkół w Świlczy
2 Draus Zofia Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcianie
3 Głodek Stanisław Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie
4 Godlewska Janina Dyrektor Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej
5 Kubas Krystyna Dyrektor Przedszkola w Bratkowicach
6 Madej Dorota Elżbieta Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
7 Majka Adam Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
8 Ostrowski Janusz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowli
9 Pachorek Tadeusz Kierownik ZWiK w Świlczy
10 Piątek Benedykta Kierownik GOPS w Świlczy
11 Świderska Małgorzata Kierownik ŚDS w Woliczce
12 Różańska Joanna Dyrektor Zespołu Szkół w Bratkowicach
13 Rusin Danuta Dyrektor Przedszkola w Świlczy
14 Smagała Zofia Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzcianie
15 Wasilewska – Naróg Barbara Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach
     
     

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 11:15 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 11:15 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 11:15 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 11:17 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 11:18 Bogdan Dworak