Pracownicy samorządowi:
1 Wójt Adam Dziedzic
2 Z-ca Wójta Sławomir Styka
3 Wiesław Machowski
4 Skarbnik Gminy Aneta Cwynar
6 Ruszel Stanisława
4 Sekretarz Gminy Wilga Józef
 
Radni Rady Gminy Świlcza
1 Bąk Dominik
2 Biały Tomasz
3 Buda Barbara
4 Kornak Seweryn
5 Polak Kazimierz
6 Salach Tomasz
7 Skuba-Więcław Natalia
8 Skwirut Kamil
9 Słowik Wojciech
10 Stokłosa Jerzy
11 Szczepanik Wiesława
12 Trala Damian
13 Wanat Piotr
14 Żańczak Marcin
15 Wojton Mariusz

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych:
1 Bober Halina Dyrektor Zespołu Szkół w Świlczy
2 Draus Zofia Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcianie
3 Głodek Stanisław Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie
4 Godlewska Janina Dyrektor Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej
5 Kubas Krystyna Dyrektor Przedszkola w Bratkowicach
6 Madej Dorota Elżbieta Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
7 Majka Adam Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
8 Oleszak Eliza Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza
9 Ostrowski Janusz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowli
10 Pachorek Tadeusz Kierownik ZWiK w Świlczy
11 Piątek Benedykta Kierownik GOPS w Świlczy
12 Świderska Małgorzata Kierownik ŚDS w Woliczce
13 Różańska Joanna Dyrektor Zespołu Szkół w Bratkowicach
14 Rusin Danuta Dyrektor Przedszkola w Świlczy
15 Smagała Zofia Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzcianie
16 Smagała Zofia Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzcianie
17 Wasilewska – Naróg Barbara Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 11:02 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 11:06 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 11:09 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2018 11:10 Bogdan Dworak