Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Tytuł Wytworzony Odsłony
Bober Halina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 558
Cach Agata – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 385
Godlewska Janina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej 25-06-2018 Odsłon: 407
Kubas Krystyna - Dyrektor Przedszkola w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 445
Madej Dorota Elżbieta - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 561
Majka Adam - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z siedzibą w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 585
Oleszak Eliza - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza 25-06-2018 Odsłon: 714
Ostrowski Janusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowli 25-06-2018 Odsłon: 566
Pachorek Tadeusz - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 789
Piątek Benedykta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 667
Potocki Krzysztof - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie 25-06-2018 Odsłon: 506
Różańska Grażyna – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 334
Różańska Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 398
Rusin Danuta - Dyrektor Przedszkola w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 343
Smagała Zofia - Dyrektor Przedszkola w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 396
Smagała Zofia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 314
Wasilewska-Naróg Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 377