Prawo lokalne

Obwieszczenia 2021

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.023.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2021 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. „“Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka na działkach nr 634/2, 634/1, 635/1 obr. Rudna Wielka, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 18-08-2021 Odsłon: 103
RGP.6733.025.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 sierpnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: rozbudowę i przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na działkach 882 i 832/9 w miejscowości Świlcza w km 0+000 - km 0+888, na dz. nr ew.: 1080/1, 882, 832/9, 866/3, 878/3, 866/2, 878/1, 832/5 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza; na rzecz Gminy Świlcza 14-08-2021 Odsłon: 105
RGP.6733.027.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.027.2021.MG dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla” na terenie działki o nr ewid: 2393/9, 2393/10, 2393/2, 2392, 2630/2, 2630/5, 2630/6, 2630/7, 2391/5, 2391/6, 2631/6, 2636/4, 2636/3, 2632/2, 2632/3, obręb Mrowla, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 12-08-2021 Odsłon: 106
RGP.6733.030.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 sierpnia 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.030.2021.MG dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska” na terenie działki o nr ewid: 607, 438, 439, 440, obręb Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 12-08-2021 Odsłon: 103
RGP.6733.026.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 09 sierpnia 2021r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 657, 655, 654, 651, 650/2 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 11-08-2021 Odsłon: 104
RG.0002.39.2021: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 9 sierpnia 2021 r. - zwołanie XXXIX sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 09-08-2021 Odsłon: 181
RGP.6733.038.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 4114/4, 4114/5, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 06-08-2021 Odsłon: 96
RGP.6733.037.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid.: 1033/3, 1033/2, 1033/1, obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 06-08-2021 Odsłon: 97
RGP.6733.035.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 3324/7, 3324/5, 3325/1, 3464, 6463, 3462, 3461/1, 3461/2, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 06-08-2021 Odsłon: 117
RGP.6733.034.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 2490/2, 2490/3, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 06-08-2021 Odsłon: 90
RGP.6733.031.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Woliczka, na terenie działki o nr ewid.: 255/1, obręb Woliczka , gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 06-08-2021 Odsłon: 100
RGP.6733.033.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.033.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na terenie działki o nr ewid: 4730/1, 4214, 6504, 6506 obręb Bratkowice gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 05-08-2021 Odsłon: 103
RGP.6733.036.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.036.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na terenie działki o nr ewid: 154/1 obręb Bratkowice gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 05-08-2021 Odsłon: 91
RGP.6733.028.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie działek o nr ewid: 733/3, 733/4 obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 05-08-2021 Odsłon: 95
RGP.6733.030.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.030.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska” na terenie działek o nr ewid: 607, 438, 439, 440 obręb Błędowa Zgłobieńska gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 15-07-2021 Odsłon: 103
RGP.6733.026.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 lipca 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 657, 655, 654, 651, 650/2 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 14-07-2021 Odsłon: 102
RGP.6733.025.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lipca 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach 882 i 832/9 w miejscowości Świlcza w km 0+000 - km 0+888, na dz. nr ew.: 1080/1, 882, 832/9, 866/3, 878/3, 866/2, 878/ 1, 832/5 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 12-07-2021 Odsłon: 128
RGP.6733.024.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla na terenie działek o nr: 1614/1, 237/2, 237/3- obręb Mrowla, gmina Świlcza” dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 08-07-2021 Odsłon: 113
RGP.6733.023.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 08 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: p.n. “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka na działkach nr 634/2, 634/1, 653/1 obr. Rudna Wielka, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 08-07-2021 Odsłon: 104
RGP.6733.028.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie działek o nr ewid.: 733/3, 733/4, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 05-07-2021 Odsłon: 116