Prawo lokalne

Obwieszczenia 2021

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.027.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla, na terenie działek o nr ewid.: 2393/9, 2393/10, 2393/2, 2392, 2630/2, 2630/5, 2630/6, 2630/7, 2391/5, 2391/6, 2631/6, 2636/4, 2636/3, 2632/2, 2632/3, obręb Mrowla, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 05-07-2021 Odsłon: 112
RGP.6733.021.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 01 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na terenie działek o nr ewid: 4039/1, 4367/1, 4365/1, 4366/1 - obręb Bratkowice, gmina Świlcza”, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 01-07-2021 Odsłon: 116
RGP.6733.022.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Rudna Wielka na terenie działek o nr ewid: 654/12, 654/11, 654/7 – obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza”, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 01-07-2021 Odsłon: 110
RGP.6733.020.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: w miejscowości Trzciana na działkach nr ewid: 1166/2, 1167/1, 1167/2 -obręb Trzciana, gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 21-06-2021 Odsłon: 119
RGP.6733.026.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.06.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości na działkach nr 657, 655, 654, 651, 650/2 obr. Błędowa Zgłobieńska gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 15-06-2021 Odsłon: 121
RGP.6733.018.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza na terenie działki o nr: 2491/1-obręb Świlcza, gmina Świlcza” dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 15-06-2021 Odsłon: 113
RGP.6733.015.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Trzciana na terenie działki o nr ew. 1507/2 oraz w miejscowości Dąbrowa na terenie działek o nr ew. 1001, 931/3, 931/2, 932, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 15-06-2021 Odsłon: 117
RGP.6733.023.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 czerwca 2021r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka na działkach nr 634/2, 634/1, 653/1 obr. Rudna Wielka, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 14-06-2021 Odsłon: 130
RGP.6733.017.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: p.n. “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza na działce nr: 4114/4-obręb Świlcza, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 14-06-2021 Odsłon: 108
RG.0002.38.2021: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2021 r. - zwołanie XXXVIII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 14-06-2021 Odsłon: 162
RGP.6733.024.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 czerwca 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.024.2021.DŚ dla inwestycji p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla” na terenie działek o nr ewid: 1614/1, 237/2, 237/3 – obręb Mrowla, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 14-06-2021 Odsłon: 114
RGP.6733.025.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach 882 i 832/9 w miejscowości Świlcza w km 0+000 – km 0 + 888, na terenie działek o nr ewid.: 1080/1, 882, 832/9, 866/3, 878/3, 866/2, 878/1, 832/5, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 02-06-2021 Odsłon: 118
RGP.6733.021.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 czerwca 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.021.2021.DŚ dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na terenie działek o nr ewid: 4039/1, 4367/1, 4365/1, 4366/1 -obręb Bratkowice, gmina Świlcza” dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 02-06-2021 Odsłon: 116
RGP.6733.022.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 maja 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie działek o nr ewid: 654/12, 654/11, 654/7, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 28-05-2021 Odsłon: 118
RGP.6733.019.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 maja 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na terenie działek o nr ewid: 3735/4, 3734/3 -obręb Bratkowice, gmina Świlcza”, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 28-05-2021 Odsłon: 118
RGP.6733.016.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 maja 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza na terenie działki o nr ewid: 1989 - obręb Świlcza, gmina Świlcza”, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 28-05-2021 Odsłon: 117
RGP.6733.013.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 maja 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby biblioteki” na działce nr ew. gr. 3621/3, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 25-05-2021 Odsłon: 133
RG.0002.37.2021: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 24 maja 2021 r. - zwołanie XXXVII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 24-05-2021 Odsłon: 199
RGP.6733.024.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.024.2021.DŚ dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla” na terenie działek o nr ewid: 1809, 1614/1, 237/2, 237/3 obręb Mrowla, gmina Świlcza 24-05-2021 Odsłon: 134
RGP.6733.023.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17.05.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na działkach nr 634/2, 634/1, 653/1 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 19-05-2021 Odsłon: 140