Prawo lokalne

Obwieszczenia 2021

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.059.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.11.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa” na działkach nr 1008, 929 obr. Dąbrowa, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 22-11-2021 Odsłon: 83
RG.0002.42.2021: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 22 listopada 2021 r. - zwołanie XLII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 22-11-2021 Odsłon: 146
RGP.6733.049.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 listopada 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Trzciana” na dz. nr ew.: 1219, 1229, 1142, 1149, 1225/1 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza; na rzecz Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 19-11-2021 Odsłon: 66
RGP.6733.066.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa, na działkach o nr ewid.: 945/3, 945/4, położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-11-2021 Odsłon: 85
RGP.6733.064.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na działkach o nr ewid.: 734/11, 829, 814/1, 815/4, 815/13, 815/22, położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-11-2021 Odsłon: 79
RGP.6733.063.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na działkach o nr ewid.: 1972/11, 1972/12, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-11-2021 Odsłon: 80
RGP.6733.061.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa, na działkach o nr ewid.: 1048/4, 1048/6, położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-11-2021 Odsłon: 75
RGP.6733.060.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na działkach o nr ewid.: 2009/8, 2009/9, położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-11-2021 Odsłon: 77
RGP.6733.058.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 listopada 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska” na terenie działek o nr ewid: 1113/2, 1123/2, 1133/2, 1133/4, 1133/5, 1133/6, 1133/7 – obręb Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-11-2021 Odsłon: 78
RGP.6733.057.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 listopada 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.: Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudnej Wielkiej” na terenie dziełek o nr ew. gr. 784/2, 784/3, 784/4, 868/1, 868/2, 869, 870/1, 870/2, 871, 882, 883, 886/4, 886/5, 887, 897, 898/1, 899/4, 900/1, 900/2, 911, 912, 916, 917, 921, 922/2, 924, 925, 933, 934/2, 934/4, 935, 936/2, 939, 940/1, 940/2, 943, 944/1, 944/2, 946, 947, 949, 950, 953, 954/1, 954/2, 958, 961, 962/1, 962/3 966, 967, 969, 970, 975, 976/4, 978, 979, 981/2, 982, 984, 985, 988, 989, 991/2, 993/2, 994, 998, 999/5, 999/6, 1000, 1001/1, 1001/2, 1002, 1006, 1007, 1010, 1011, 1012, 1016/2, 1024, 1025/1, 1026, 1027, 1028, 1032, 1033, 1037, 1038, 1039/1, 1042/1, 1043, 1045, 1046/5, 1047/2, 1051, 1052, 1056, 1057/2, 1060, 1061, 1078 – obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 19-11-2021 Odsłon: 75
RGP.6733.052.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 listopada 2021 r. o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:. Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową)” na działce o nr 483, położonej w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza, na rzecz Emitel S.A. 02-797 Warszawa ul. Franciszka Klimczaka 1 19-11-2021 Odsłon: 65
RGP.6733.056.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 listopada 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla” na terenie działek o nr ewid: 587/3, 588/3, 589, 625, 624, 627, 631, 632/8 – obręb Mrowla, gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 19-11-2021 Odsłon: 69
RGP.6733.050.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 listopada 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcia znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rudna Wielka” na terenie działek o nr ew. gr. 958, 961, 962/1, 966, 967, 969, 970, 975, 976/4, 978, 979, 981/2, 982, 984, 985, 988, 989, 991/2, 993/2, 1007, 994, 998, 1002, 1006, 1010, 1011, 1012, 1016/2, 1024, 1025/1, 1026, 1027, 1028, 1032, 1033, 1037, 1038, 1039/1, 1042/1, 1043, 1078, 1001/1, 1001/2, 962/3, 940/1 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 19-11-2021 Odsłon: 68
RGP.6733.46.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 listopada 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 3613/5 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 10-11-2021 Odsłon: 57
RGP.6733.051.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.051.2021.MG, dla inwestycji p.n.: Budowę sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania „ Budowa oświetlenia drogi powiatowej 1386 R na działkach w msc. Świlcza” na terenie działek o nr ewid: 893/1, 894, 895, 897/3, 898, 899, 900, 1080/1, 4864/10, 4864/9, 4864/8, 4864/7, 4864/6, 4864/5, 4864/4, 4864/3, 4864/2, 4864/1, 4861/14, 4861/11, 4861/10, 4861/9, 4861/8, 4861/7, 4861/6, 4861/5, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4861/1, 1121/16, 1121/17, 1122/1, 1122/2, 1083, 1082/2, 1079/41, 1079/38, 1079/5, 1079/1, obręb Świlcza, gmina Świlcza na rzecz: Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 08-11-2021 Odsłon: 93
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 listopada 2021 r. o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza przeprowadzonych w dniu 2S października 2021 r 05-11-2021 Odsłon: 116
RGP.6733.058.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.058.2021.EŁ dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska” na terenie działek o nr ewid:1113/2, 1123/2, 1133/2, 1133/4, 1133/5, 1133/6, 1133/7,obręb Błędowa Zgłobieńska gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 05-11-2021 Odsłon: 70
RGP.6733.057.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.057.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudnej Wielkiej„ na terenie działek o nr ewid: 784/2, 784/3, 784/4, 868/1, 868/2, 869, 870/1, 870/2, 871, 882, 883, 886/4, 886/5, 887, 897, 898/1, 899/4, 900/1, 900/2, 911, 912, 916, 917, 921, 922/2, 924, 925, 933, 934/2, 934/4, 935, 936/2, 939, 940/1, 940/2, 943, 944/1, 944/2, 946, 947, 949, 950, 953, 954/1, 954/2, 958, 961, 962/1, 962/3, 966, 967, 969, 970, 975, 976/4, 978, 979, 981/2, 982, 984, 985, 988, 989, 991/2, 993/2, 994, 998, 999/5, 999/6, 1000, 1001/1, 1001/2, 1002, 1006, 1007, 1010, 1011, 1012, 1016/2, 1024, 1025/1, 1026, 1027, 1028, 1032, 1033, 1037, 1038, 1039/1, 1042/1, 1043, 1045, 1046/5, 1047/2, 1051, 1052, 1056, 1057/2, 1060, 1061, 1078, obręb Rudna Wielka, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza, 168 Świl 04-11-2021 Odsłon: 76
RGP.6733.056.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla” na działkach nr 587/3, 588/3, 589, 625, 624, 627, 631, 632/8 dla Polskiej Spółki gazownictwa Sp. z o.o. 03-11-2021 Odsłon: 76
RGP.6733.039.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 października 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.039.2021.MG,dla inwestycji obejmującej: budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Świlcza ”, na dz. nr ew. 4776/3 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 29-10-2021 Odsłon: 80