Prawo lokalne

Obwieszczenia 2021

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.88.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na działkach nr 633/3, 633/4, 633/5, 633/6 obr. Rudna Wielka, gm. Świlcza dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 15-01-2021 Odsłon: 161
RG.0002.33.2021: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 14 stycznia 2021 r. - zwołanie XXXIII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 15-01-2021 Odsłon: 303
RGP.6733.001.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: przebudowa, rozbudowa budynku Domu Ludowego w Bratkowicach, na terenie działki o nr ewid.: 3616, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 14-01-2021 Odsłon: 201
RGP.6733.96.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 stycznia 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa "Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świlczy" na działce nr ewid. 4849/1, położonej w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 14-01-2021 Odsłon: 128
RGP.6733.89.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla na działkach nr ewid. 292/9, 368/1, 367/7, 384/1 położonych w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 14-01-2021 Odsłon: 150
RGP.6733.86.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 4833/10, 4832, 4831/2, 4830/1, 4829/2, 4829/1, 4828/1, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 14-01-2021 Odsłon: 163
RGP.6733.85.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 stycznia 2021r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na działkach nr 4846/9, 4846/10, 4846/11, 4846/12, 4846/13, 4846/14, 4846/15 obr. Bratkowice, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 11-01-2021 Odsłon: 225
RGP.6733.90.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na działkach nr ewid. 2566/12, 2566/10 i 2566/11 położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 11-01-2021 Odsłon: 215
RGP.6733.87.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n. “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana na terenie części działek o nr ewid: 617/5, 617/6, 611/3, obręb Trzciana, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 11-01-2021 Odsłon: 134
RGP.6733.77.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n: Budowa stacji telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr „55953_ŚWILCZA_RZESZÓWZACHÓD” na działkach nr ew. gr. 960, 964/2(część), położonych w miejscowości Mrowla gmina Świlcza, na rzecz dla T-MOBILE POLSKA S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 12 11-01-2021 Odsłon: 133