Prawo lokalne

Obwieszczenia 2021

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.041.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Trzciana” na dz. nr ew.: 2390, 2581, 2375/1, 2374, 2373, 2367, 2363, 2362 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 07-10-2021 Odsłon: 86
RGP.6733.039.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza w dniu 30 września 2021 r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak RGP.6733.039.2021.MG dla inwestycji obejmującej.: budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania„ Przebudowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Świlcza ”, na dz. nr ew. 4776/3 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 06-10-2021 Odsłon: 72
RGP.6733.049.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Trzciana” na dz. nr ew.: 1219, 1229, 1142, 1149, 1225/1, 1224/1, 1222/10 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza; dla inwestora Gminy Świlcza 05-10-2021 Odsłon: 76
RGP.6733.046.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 3613/5 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 05-10-2021 Odsłon: 73
RGP.6733.043.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rudna Wielka” na dz. nr ew.: 778/2, 775/5, 775/6, 773/12, 793, 773/16, 772/7, 772/9, 772/4, 785, 796 w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 05-10-2021 Odsłon: 76
RGP.6733.040.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:. budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „budowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Dąbrowa”, na działkach o nr ewid.: 1104/2, 1064, 1065/1, 1073/8, 1073/9, 1075/4, 1075/8, 1099, w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 05-10-2021 Odsłon: 82
RGP.6733.054.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 października 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.054.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci elektoroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Świlcza”, na terenie działek o nr ewid: 588/2, 588/10, 585, 687, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 05-10-2021 Odsłon: 81
RGP.6733.037.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr ew.: 1033/3, 1033/2, 1033/1 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 05-10-2021 Odsłon: 79
RGP.6733.034.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 2490/2, 2490/3 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza; na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 05-10-2021 Odsłon: 84
RGP.6733.031.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr ew.: 255/1 w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza; na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 05-10-2021 Odsłon: 76
RGP.6733.033.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 października 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.033.2021.MG,dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 4730/1, 4214, 6504, 6506 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 05-10-2021 Odsłon: 85
RGP.6733.048.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza w dniu 1 października 2021 r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak RGP.6733.048.2021.MG dla inwestycji obejmującej.: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 750/1, 750/2, 757/5, 757/7, 757/3 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 05-10-2021 Odsłon: 78
RGP.6733.045.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza w dniu 30 września 2021 r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak RGP.6733.045.2021.MG dla inwestycji obejmującej.: budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa”, na dz. nr ew.: 968/1, 968/2, 968/3, 945/3, 946/1, 947/3, 947/4 w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 05-10-2021 Odsłon: 73
RGP.6733.042.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza w dniu 30 września 2021 r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak RGP.6733.042.2021.MG dla inwestycji obejmującej.: budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia płyty boiska sportowego w miejscowości Trzciana”, na dz. nr ew. 903/10 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 05-10-2021 Odsłon: 77
RGP.6733.032.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 września 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza” na działkach nr 4861/10, 4861/9, 4861/8, 4861/7, 4861/6, 4861/5, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4861/1, 1121/16, 1122/1 obr. Świlcza gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 22-09-2021 Odsłon: 95
RG.0002.40.2021: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2021 r. - zwołanie XL sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 21-09-2021 Odsłon: 161
RGP.6733.051.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 września 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.051.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektoroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogi powiatowej 1386 R na działkach w msc. Świlcza ”,na terenie działek o nr ewid: 893/1, 894. 895, 897/3, 898, 899, 900, 1080/1, 4864/10, 4864/9, 4864/8, 4864/7, 4864/6, 4864/5, 4864/4, 4864/3, 4864/2, 4864/1, 4861/14, 4861/11, 4861/10, 4861/9, 4861/8, 4861/7, 4861/6, 4861/5, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4861/1, 1121/16, 1121/17, 1122/1, 1122/2, 1083, 1082/2, 1079/41, 1079/38, 1079/5, 1079/1 dla Gminy Świlcza, 168 Świlcza 36-072 13-09-2021 Odsłon: 101
RGP.6733.027.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego obejmującego.: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 2393/9, 2393/10, 2393/2, 2392, 2630/2, 2630/5, 2630/6, 2630/7, 2391/5, 2391/6, 2631/6, 2636/4, 2636/3, 2632/2, 2632/3 w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 13-09-2021 Odsłon: 97
RGP.6733.030.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego obejmującego.: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 607, 438, 439, 440 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gm. Świlcza., dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 13-09-2021 Odsłon: 88
RGP.6733.050.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 września 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rudna Wielka” na działkach nr 958, 961, 962/1, 966, 967, 969, 970, 975, 976/4, 978, 979, 981/2, 982, 984, 985, 988, 989, 991/2, 993/2, 1007, 994, 998, 1002, 1006, 1010, 1011, 1012, 1016/2, 1024, 1025/1, 1026, 1027, 1028, 1032, 1033, 1037, 1038, 1039/1, 1042/1, 1043, 1078, 1001/1, 1001/2, 962/3, 940/1 w msc. Rudna Wielka dla Gminy Świlcza 10-09-2021 Odsłon: 97