Prawo lokalne

Obwieszczenia 2022

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.008.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej” na działce o nr ewid: 2601/6 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112 22-06-2022 Odsłon: 31
RG.0002.51.2022: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 13 czerwca 2022 r. - zwołanie LI sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 13-06-2022 Odsłon: 101
RGP.6733.052.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 czerwca 2022 r., o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, odwołania (podpisanego przez 17 osób) wraz z aktami sprawy; od decyzji Wójta Gminy Świlcza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.052.2021.EŁ z dnia 17 maja 2022r., wydanej dla inwestycji pn.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową)” na działce o nr 483, położonej w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza; na rzecz Emitel S.A. 02-797 Warszawa ul. Franciszka Klimczaka 1 13-06-2022 Odsłon: 39
RGP.6733.010.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 czerwca 2022 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej RZE1054B wraz z linią zasilającą i kanalizacją kablową” na działce (część) o nr 4747/87, położonej w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, na rzecz P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1 09-06-2022 Odsłon: 49
RGP.6733.012.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa stacji ochrony katodowej w miejscowości Dąbrowa na gazociągach przesyłowych DN700 Jarosław-Sędziszów oraz DN400 Jarosław – Sędziszów, na terenie części działki o nr ewid.: 557 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie 33-152 Pogórska Wola 450 06-06-2022 Odsłon: 39
RGP.6733.011.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 01 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 4721/7, 4747/7, 4747/9, 4747/93, 4747/119, 4776/3, 4777/1, 4777/2, 4778 obr. Świlcza gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 03-06-2022 Odsłon: 32
RGP.6733.009.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 maja 2022 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa” na działkach o nr ewid: 897, 896/1, 895/2, 893/5, 893/4 położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 27-05-2022 Odsłon: 39
RGP.6733.008.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 maja 2022 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, na działce o nr ewid.: 2601/6, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 26-05-2022 Odsłon: 39
RG.0002.50.2022: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 23 maja 2022 r. - zwołanie L sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 24-05-2022 Odsłon: 63
RGP.6733.052.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 maja 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową)” na działce o nr 483, położonej w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza, na rzecz Emitel S.A. 02-797 Warszawa ul. Franciszka Klimczaka 1 18-05-2022 Odsłon: 45
RGP.6733.010.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: stacja bazowa telefonii komórkowej nr RZE1054B wraz z linią zasilającą i kanalizacją kablową, na terenie części działki o nr ewid.: 4747/87, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza 18-05-2022 Odsłon: 38
RGP.6733.007.2022.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 maja 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100, MOP= 5,5 MPa o długości około 65m jako drugiego zasilania SRP Trzciana od gazociągu DN700 relacji Jarosław – Sędziszów wraz z wymianą wlotowego zespołu zaporowo-upustowego DN100 PN63” na terenie działek o nr ewid: 955, 956, 957/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza; na rzecz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 02-337 Warszawa ul. Mszczonowska 4 16-05-2022 Odsłon: 40
RGP.6733.009.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa” na działkach nr 897, 896/1, 895/2, 893/5, 893/4 obr. Dąbrowa, gm. Świlcza”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 05-05-2022 Odsłon: 38
RG.0002.49.2022: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2022 r. - zwołanie XLIX sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 29-04-2022 Odsłon: 128
RGP.6733.008.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, na działce o nr ewid.: 2601/6, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 28-04-2022 Odsłon: 46
MRG.0031.3.2022: Obwieszczenie o zwołaniu III Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza III kadencji 2021-2022 26-04-2022 Odsłon: 78
RGP.6733.052.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2022 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową)” na działce o nr 483, położonej w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza, na rzecz Emitel S.A. 02-797 Warszawa ul. Franciszka Klimczaka 1 22-04-2022 Odsłon: 51
RGP.6733.007.2022.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 kwietnia 2022 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „.Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100, MOP= 5,5MPa o długości około 65m jako drugiego zasilania SRP Trzciana od gazociągu DN700 relacji Jarosław-Sędziszów wraz z wymianą wlotowego zespołu zaporowo-upustowego DN100 PN63” na terenie działek o nr ewid.: 955, 956, 957/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza, dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 02-337 Warszawa ul. Mszczonowska 4 21-04-2022 Odsłon: 52
RGP.6733.003.2022.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 marca 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.003.2022.MG z dnia 31 marca 2022 r., wydaną dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świlcza” na terenie działki(część) o nr ew. gr. 4776/3 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza”; dla Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168 31-03-2022 Odsłon: 67
RGP.6733.002.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia odcinka drogi powiatowej w miejscowości Świlcza” na terenie działek o nr ew. gr. 893/1, 894, 895, 897/1, 897/2, 897/3, 898, 899, 900, 1080/1, 4864/10, 4864/9, 4864/8, 4864/7, 4864/6, 4864/5, 4864/4, 4864/3, 4864/2, 4864/1, 4861/14, 4861/12, 4861/11, 4861/10, 4861/9, 4861/8, 4861/7, 4861/6, 4861/5, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4861/1, 1121/19, 1121/20, 1121/17, 1122/1, 1122/2, 1083, 1082/2, 1079/41, 1079/1 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 31-03-2022 Odsłon: 64