Uchwały podjęte w 2012 r.

Uchwały podjęte w 2012 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XIX/147/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Świlcza Odsłon: 250
Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki Odsłon: 228
Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 237
Uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012 Odsłon: 230
Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bziance Odsłon: 236
Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach Odsłon: 235
Uchwała Nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru finansowej partycypacji Gminy Świlcza w kosztach realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi Odsłon: 247
Uchwała Nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa z Gminy Świlcza do składu Grupy Pilotażowej Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi Odsłon: 232
Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Woliczka do kategorii dróg gminnych Odsłon: 239
Uchwała Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Trzciana do kategorii dróg gminnych Odsłon: 251
Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Świlcza do kategorii dróg gminnych Odsłon: 249
Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Rudna Wielka do kategorii dróg gminnych Odsłon: 248
Uchwała Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Mrowla do kategorii dróg gminnych Odsłon: 246
Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Dąbrowa do kategorii dróg gminnych Odsłon: 233
Uchwała Nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Bzianka do kategorii dróg gminnych Odsłon: 236
Uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Bratkowice do kategorii dróg gminnych Odsłon: 241
Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska do kategorii dróg gminnych Odsłon: 242
Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2010 terenu położonego w miejscowości Świlcza Odsłon: 253
Uchwała Nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/2010 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza Odsłon: 239
Uchwała Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Odsłon: 242
Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych i sołtysów oraz zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych Odsłon: 247
Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług będącej gospodarstwami domowymi Odsłon: 273
Uchwała Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnej Odsłon: 232
Uchwała Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka Odsłon: 281
Uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie współdziałania z Gminą Pruszcz Gdański w zakresie kultury oraz promocji gmin Odsłon: 231