Uchwały podjęte w 2012 r.

Uchwały podjęte w 2012 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXVIII/222/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Odsłon: 218
Uchwała Nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 210
Uchwała Nr XXVIII/220/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Odsłon: 211
Uchwała Nr XXVIII/219/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 206
Uchwała Nr XXVIII/218/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 217
Uchwała Nr XXVIII/217/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012 Odsłon: 211
Uchwała Nr XXVII/216/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Bratkowice” Odsłon: 215
Uchwała Nr XXVII/215/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza Odsłon: 219
Uchwała Nr XXVII/214/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świlcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Odsłon: 263
Uchwała Nr XXVII/213/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wystąpienia Gminy Świlcza ze Związku Komunalnego „Wisłok” Odsłon: 217
Uchwała Nr XXVII/212/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 214
Uchwała Nr XXVII/211/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świlcza do zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Świlcza na 2012 rok Odsłon: 223
Uchwała Nr XXVII/210/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 205
Uchwała Nr XXVII/209/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012 Odsłon: 212
Uchwała Nr XXVI/208/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 3 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świlcza do zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Świlcza na 2012 rok Odsłon: 215
Uchwała Nr XXVI/207/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 3 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza Odsłon: 215
Uchwała Nr XXVI/206/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 3 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana – cz. I Odsłon: 254
Uchwała Nr XXVI/205/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 3 października 2012 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych Odsłon: 215
Uchwała Nr XXVI/204/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 214
Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 215
Uchwała Nr XXVI/202/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012 Odsłon: 206
Uchwała Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 3 października 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 210
Uchwała Nr XXV/200/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 września 2012 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świlcza Odsłon: 223
Uchwała Nr XXV/199/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 września 2012 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 218
Uchwała Nr XXV/198/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 września 2012 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 215