Uchwały podjęte w 2012 r.

Uchwały podjęte w 2012 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXV/197/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej Odsłon: 230
Uchwała Nr XXV/196/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 września 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Odsłon: 243
Uchwała Nr XXV/195/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 239
Uchwała Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012 Odsłon: 251
Uchwała Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 229
Uchwała Nr XXIV/192/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wystąpienia Gminy Świlcza ze Związku Międzygminnego „Wisłok” Odsłon: 245
Uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2010 dla części obszaru Gminy Świlcza, obejmującego teren o powierzchni ok. 4 ha położony w północnej części miejscowości Bratkowice Odsłon: 237
Uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Nr 2/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 238
Uchwała Nr XXIV/189/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 226
Uchwała Nr XXIV/188/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012 Odsłon: 240
Uchwała Nr XXIV/187/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 238
Uchwała Nr XXIII/186/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie bazy Gminnego Ośrodka Edukacji Przyrodniczo - Ekologicznej w Bratkowicach wraz z jej wyposażeniem sprzęt edukacyjny” Odsłon: 232
Uchwała Nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych Odsłon: 233
Uchwała Nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży udziałów Gminy Świlcza we własności nieruchomości gruntowych Odsłon: 240
Uchwała Nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej Odsłon: 238
Uchwała Nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych Odsłon: 225
Uchwała Nr XXIII/181/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych Odsłon: 231
Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych Odsłon: 221
Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej Odsłon: 237
Uchwała Nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3/2009 w miejscowości Trzciana Odsłon: 253
Uchwała Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Świlcza lub osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania Odsłon: 239
Uchwała Nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce Odsłon: 235
Uchwała Nr XXIII/175/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce na rok 2012 Odsłon: 241
Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012 Odsłon: 226
Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” za 2011 rok Odsłon: 239