Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2018 roku - VIII kadencja

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr II/17/2018 r. Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Gminy Świlcza we własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bratkowice Odsłon: 308
Uchwała Nr II/16/2018 r. Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dąbrowa Odsłon: 269
Uchwała Nr II/15/2018 r. Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic sołectw Woliczka i Świlcza w Gminie Świlcza Odsłon: 300
Uchwała Nr II/14/2018 r. Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Odsłon: 276
Uchwała Nr II/13/2018 r. Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 305
Uchwała Nr II/12/2018 r. Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Odsłon: 419
Uchwała Nr II/11/2018 r. Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 279
Uchwała nr II/10/2018 r. Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 278
Uchwała Nr II/9/2018 r. Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 251
Uchwała Nr II/8/2018 r. Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 276
Uchwała Nr 7/I/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących Komisji: Rewizyjnej, Skarg Wniosków i Petycji oraz komisji stałych Rady Gminy Świlcza Odsłon: 297
Uchwała Nr 6/I/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Odsłon: 340
Uchwała Nr 5/I/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Odsłon: 283
Uchwała Nr 4/I/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej Odsłon: 305
Uchwała Nr 3/I/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych Odsłon: 293
Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Świlcza Odsłon: 304
Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza Odsłon: 303
Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 19 listopada 2018 r. Odsłon: 354