Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2019 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XVII/139/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 309
Uchwała Nr XVII/138/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 240
Uchwała Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 260
Imienny wykaz głosowań radnych na XVII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 25 listopada 2019 r. Odsłon: 247
Uchwała Nr XVI/136/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsłon: 380
Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 453
Uchwała Nr XVI/134/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy Świlcza Odsłon: 281
Uchwała Nr XVI/133/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 294
Uchwała Nr XVI/132/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 257
Uchwała Nr XVI/131/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 262
Imienny wykaz głosowań radnych na XVI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 28 października 2019 r. Odsłon: 287
Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsłon: 353
Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 października 2019 r. - Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Świlcza Odsłon: 355
Imienny wykaz głosowań radnych na XV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 15 października 2019 r. Odsłon: 332
Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Gminy Świlcza w sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2020 - 2023 Odsłon: 308
Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 309
Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnienia - w ramach pomocy de minimis - od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 297
Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Odsłon: 312
Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 278
Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 309
Imienny wykaz głosowań radnych na XIV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 30 września 2019 r. Odsłon: 307
Uchwała Nr XIII/122/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Odsłon: 393
Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 322
Uchwała NR XIII/120/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 295
Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta Gminy Świlcza Odsłon: 332