Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2019 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 311
Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty Odsłon: 293
Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 – 2023 – Program Rozwoju Odsłon: 300
Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Głogów Małopolski w przedmiocie wzajemnego powierzenia sobie realizacji zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu niektórych dróg Odsłon: 283
Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Trzciana Odsłon: 287
Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 275
Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 272
Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Odsłon: 273
Imienny wykaz głosowań radnych na XIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 2 września 2019 r. Odsłon: 325
Uchwała NR XII/110/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Odsłon: 321
Uchwała NR XII/109/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 327
Uchwała NR XII/108/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 295
Uchwała NR XII/107/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 308
Uchwała NR XII/106/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 288
Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana – cz. I. Odsłon: 292
Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia, od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, informacji o kandydatach na ławników Odsłon: 291
Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Odsłon: 264
Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Odsłon: 265
Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Odsłon: 270
Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 264
Imienny wykaz głosowań radnych na XII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 29 lipca 2019 r. Odsłon: 245
Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 276
Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 289
Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 269
Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Odsłon: 337